Menu

Heu fet la tria dels químics sobre la base dels residus que cal eliminar?

L'elecció els químics està en funció de les proteïnes, els hidrats de carboni o els greixos que us cal eliminar

Començaré aquest nou post explicant-vos que dins de l'expressió QUÍMICS englobem detergents i desinfectants

 

 

La versió castellana d'aquest segon post, la trobareu en el web de Papelmatic.

 

Com deveu recordar, els detergents en una indústria alimentària els triem en funció del pH del residu que cal eliminar. La matèria orgànica, en general, és àcida, de manera que haurem d'emprar detergents bàsics (amb pH de 8 a 14), però quan aquesta matèria orgànica s'escalfa perd les seves propietats originals i es mineralitza (restes enganxades al fons de marmites, dipòsits calcaris de llet...) i quan es mineralitza es transforma en una substància bàsica de manera que ara el detergent-desincrustant que cal emprar ha de ser àcid (amb pH d'1 a 6). El valor central de 7 ho deixem per a les substàncies neutres. Com més allunyats estiguin els valors de pH de 7, pels dos extrems, més potent serà el detergent, a la dosi d'ús recomanada pel fabricant en la seva fitxa tècnica.

 

Per ser del tot precisa, em cal dir que en el procés de neteja no només influeix el detergent triat, sinó que la seva eficàcia és una suma d'elements; aquest conjunt interrelaciona segons el diagrama de Sinner:

  1. La qualitat de l'aigua (a major duresa -és a dir, més carbonat càlcic dissolt- més dificultat de neteja)
  2. El temps d'aplicació (per deixar que els tensioactius, segrestants, complexants, enzims... actuïn eficaçment)
  3. La temperatura de l'aigua (on realitzarem la dilució del producte)
  4. L'acció mecànica (mitjançant els estris adequats)

En relació amb la indústria alimentària, també recordareu que els detergents d'elecció no han de contenir fragàncies afegides (pi, floral ...) ja que alguns aliments són molt sensibles a la incorporació d'olors estranyes, com ara la xocolata.

 

Un altre recordatori vinculat a l'ús de productes per a la rentada de mans; pel fet que la nostra pell té un pH àcid de forma natural (al voltant de 5), els detergents que protegeixen millor la pell del personal manipulador en una indústria alimentària (i de tots aquells que han de rentar les mans amb molta freqüència) són i han de ser àcids. Un sabó amb un pH igual a 5 és neutre per a la pell (té la seva mateixa acidesa) i el millor aliat per prevenir dermatitis irritants. Papelmatic és distribuïdora oficial dels productes Gojo de reconeguda suavitat i eficàcia dins el sector alimentari.

 


Ara anem a endinsar-nos en el món dels desinfectants aptes per a ús alimentari, perquè no tots els desinfectants estan autoritzats per a la indústria alimentària, tant si es tracta d'una gran indústria, d'un comerç minorista o d'un restaurant.

 

Els desinfectants autoritzats han de tenir les lletres HA (higiene alimentària) en el número d'inscripció en el Registre de biocides. Podeu consultar si els vostres desinfectants estan autoritzats a la mateixa fitxa tècnica o en l'enllaç del MSSSI (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat). L'estructura del codi d'un desinfectant és XX-YY-ZZZZZ-HA, per exemple 12-20/40-01034-HA significa:

  • 12: any d'inscripció en el Registre
  • 20/40: es tracta d'un bactericida/fungicida
  • 01034: és un número d'ordre
  • HA: producte autoritzat per al seu ús en la indústria alimentària, exclusivament per personal especialitzat o ús professional, en absència total d'aliments i respectant el termini de seguretat indicat en la Resolució d'inscripció, si aquell hagués estat fixat

 

A part d'això, sabeu que la vostra empresa subministradora de químics ha d'estar donada d'alta en el ROESP (Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides, gestionat a Catalunya pel Departament de Salut). Papelmatic té el número 0478CAT-EB de ROESP, com a establiment que comercialitza i emmagatzema. En el cas de fabricants la consulta la podeu fer de forma diferent. En qualsevol cas, l'antiga clau 37 del RSIPAC (o l'antic RGS) per a les empreses proveïdores de químics ja no està vigent; comproveu les vostres fitxes tècniques i de dades de seguretat!

 

Si després de la neteja necessiteu desinfectar, començarem amb desinfectants menys potents i deixarem els més enèrgics per a les formes de resistència (espores) o biofilms; igual que en el cas de la teràpia antibiòtica per a les persones, primer comencem amb antibiòtics més genèrics (d'ampli espectre) i farem servir els més potents per als casos de resistències (no matarem mosques a canonades!).

 

De manera simple, la gradació de les formes microbiològiques, de més sensibles a més resistents, i la seva correspondència amb els desinfectants de primera elecció seria:

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Tornar al principi